;

JURORS

Chairman
Preliminary Evaluation
Second Evaluation
Final Evaluation
Overseas
China
 • He Renke
 • David Kusuma
 • Chen Guoqiang
 • Ren He
 • Wu Jian
 • Zhao Chao
 • Jarmo Suominen
 • Juha Kosonen
 • Simon Collins
 • CHOI Keeyeul
 • Sun Lingyun
 • Chen Dongliang
 • Li Jie
 • E Dong
 • Liu Haoran
 • Soon-In Lee
 • Duan Shengfeng
 • Shangguan Changshu
 • Nicola Butti
 • Zhong Suping
 • Guo Ying
 • Liu Zongming
 • Filippo Merli
 • Zhou Ligang
 • Andrea Ponti
 • Lan Chao
 • Yoshiaki Osada
 • Hu Xiao
 • Wei Jie
 • Christian Blyt
 • Adrien Nazez
 • Ye Dehui
 • Chen Bo
 • Huang Xujing
 • Tang Wenquan
 • Ma Fei
 • Wang Chao
 • Ji Lei
 • Li Min
 • Zhang Zhan
 • Wang Nai
 • Wu Zhijun
 • Zou Zhenmeng
 • Cao Ming
 • Wang Nianwen
 • Zhang Qunxing
 • Han Peng
 • Wang Zhenya
 • Cui Tianjian
 • Ding Zhiyong
 • Wang Xiaohui
 • Xu Kaiqiang
 • Jiang Shaohua
 • Xu Ming
 • Zhang Ye
 • Bai Yong
 • Song Xiewei
 • Xin Xiangyang
 • Linghao Zhang
 • Sébastien Maleville
 • John van de Water
 • Torsten Valeur
 • Moritz LUDWIG
 • Wu Huanlong
 • Sun Shouqian
 • Shao Jingfeng
 • Liu Xin
 • Wang Qingbin
 • Zhang Ming
 • Qin Jingyan
 • Leo Ma
 • Ding Wei
 • Jin Changbao
 • Hao Ninghui
 • Victor Lei
 • Carson
 • Zhu Chen
 • Oded Ezer
 • Shinnoske Sugisaki
 • Chris Woebken
 • Richard Hutten
 • Fons Hickmann
 • Thomas KVAN
 • Mirko Ilic
 • Sun Yuanbo
 • Huo Yunfeng
 • Tang Yaoyao
 • Yang Wenqing
 • Zhan Qinchuan
 • Wang Liduan
 • Xie Yong
 • Chen Feng
 • Peng Shengfang
 • Peng Xuelin
 • Luo Wanlan
 • Han Rong
 • Liu Yujie
 • Liu Yanbin
 • Wang Yuefei
 • Dirco Fong
 • Zhao Chao
 • Xie Yuxian
 • Tong Huiming
 • Sayoon Hong
 • Srini Srinivasan
 • David Grossman
 • Matteo O. Ingaramo
 • Paul Priestman
 • Mathis Heller
 • denisJMK
 • Moritz LUDWIG
 • Maki Hirakawa
 • Suresh Sethi
 • Troels Seidenfaden
 • Thomas Garvey
 • Zeng Hui
 • Gao Feng
 • Han Ting
 • Hu Qizhi
 • Huang Junhui
 • Li Qi
 • Ma Yu
 • Pan Changxue
 • Sun Li
 • Wang Zhong
 • Xue Yi
 • Yin Zhengsheng
 • Zhang Xiaokai
 • Li Yichao
 • Chen Shibin
 • Zhou Lin
 • Liu Yang
 • Xiong Wei
 • Gu Cong
 • Ji Xiaoliang
 • Chen Lu
 • Wang Xiaoai
 • Wei Min
 • Jiang Chunhui
 • Cao Lei
 • Bao Liangyou
 • Deng Ming
 • Gao Honghe
 • Guan Tao
 • Liu Yang
 • Zhang Liming
 • Wang Lin
 • Sun Jian
 • Jin Zisen
 • Chi Wei
 • Zhai Xiaomin
 • Cao Zhaoyang
 • Wang Yan
 • Chen Guoqiang
 • Zhang Qi
 • Tapani Hyvönen
 • Michael Young
 • Masayuki Kurokawa
 • Dirk Schumann
 • Chen Jiang
 • David Kusuma
 • He Renke
 • Gert Trauernicht
 • Bao Shidu
 • Bi Xuefeng
 • Cai Jun
 • Chen Dongliang
 • Franci Feng
 • Hang Jian
 • Cathy Huang
 • Rhonda Jiang
 • Li Lifeng
 • Lin Jiayang
 • Sean Shih
 • Wang Jianzhong
 • Xue Wenkai
 • Song Weizu
 • BAEK BYUNG KOOK
 • Bertrand Derome
 • Davide Scomparin
 • Elena Raho
 • Hannu Pöppönen
 • Susanne Lengyel
 • Tully Gehan
 • Zhou Yufang
 • Dong Zhanwei
 • Li Yanbo
 • Feng Xiao
 • Luo Yufen
 • Luo Huan
 • Liao Liting
 • Huang Yantao
 • Liu Yuan
 • Li Jie
 • Zhang Qunxing
 • Xiong Zhenhua
 • Zhao Yubo
 • Huang Jing
 • Zheng Dedong
 • Shu Ping
 • Qiu Yueye
 • Chen Hongzhi
 • Xiao Shuilong
 • Zhu Jun
 • Zhou Liqun
 • Chen Liyu
 • Li Yubing
 • Yan Guojun
 • Ao Ran
 • Li Honggang
 • Zong Xuemei
 • Shi Jianzhong
 • Chen Chunmei
 • Li Hua
 • Liang Zhenhui
 • Chen Jing
 • Gao Nan
 • Tang Wenquan
 • Chen Haibo
 • Zhao Bing
 • Li Shouqiang
 • Ye Genjun
 • Huang Zhonghao
 • Tang Jingting
 • Yin Bin
 • Lv Jigang
 • Wang Nianwen
 • Zhang Junxia
 • Wang Haijiao
 • Yan Rui
 • Cao Pengfei
 • Li Wei
 • Li Fenglang
 • Xiang Zhongxia
 • Sun Jianbin